Önemi

TERMO KAYNAK SİSTEMİ

ÖNEMİ

Topraklama tesisatlarında toprakaltındaki bağlantılar klemensler ya da çubuk başlıklar ile yapıldığında birkaç yıl sonra klemenslerin cıvata ve ek noktalarında korozyon başlar. Korozyon etkisiyle ek noktası açılmaya başlar ve zamanla bu noktada temassızlık oluşur. Topraklamalarda geçiş direncinin birkaç yıl sonra belirgin bir şekilde artmaya başlamasının esas nedeni de budur. Bu tür bir sorunla karşılaşmamak için toprak altındaki bağlantılarının termokaynak ile yapılması doğru olur. Termokaynak ile yapılan bağlantılar akım taşıma kapasitesi  yönünden   en az ek yapılan iletken kesiti kadar kaliteli olduğu gibi kopma ve darbelere karşı da dayanıklıdır en önemlisi de ilave direnç meydana getirmemesidir..

Nemli bölgelerde ve korozif etkilerin olduğu fabrika sahalarında dış tesisatta yapılan ek noktaları da çürümeye ve korozyona karşı termokaynak ekleri ile irtibatlandırılmalıdır.

Termokaynak bağlantılarının bir çoğunun kesit alanı kaynatılan iletkenlerin kesit alanının en az iki katıdır ve akım taşıma kapasiteleri de eşdeğer veya daha büyüktür. Bağlantı, saf bakır ergitme kaynağı şeklinde olduğu için yüksek akım yüklenmelerine dayanır ve kaynak noktasında gevşeme veya korozyon olmaz. Bağlantı çeşitlerine göre kullanılan 4 farklı toz vardır. Bağlantı yapılabilen metal çeşitleri P 10-bakır-bakır ve bakır çelik (putrel hariç) bağlantısı P 20 bakır-döküm demir bağlantısı için. P 30 bakır-çelik boru bağlantısı için. P 40 bakır-putrel ve çelik-putrel bağlantısı için.Bakır bağlantılar için kaynak tozu, pota ve pense seçim tablosu  bağlantı örnekleri bölümünde mevcuttur.diğer bağlantılar için toz kodları yukarıdaki gibi değişmektedir, pota ve pense seçimi ise tablodaki gibidir.

AVANTAJLARI

Harici ısı kaynağı gerektirmez.
Malzeme bulunduğu yerde, birkaç saniyede kaynaklanır.
Bunun için sadece 15-20 cm boyutlarında bir pota ve kaynak tozu yeterlidir.
Kaynak bağlantısı moleküler olarak gerçekleşir.
Bu nedenle;
Mekanik bağlantının aksine kaynak noktasında gerilim düşümü olmaz.
Aşırı akım taşıma kapasitesi en az kaynaklanan iletken kadardır.
Mekanik bağlantılarda görülen, zamanla gevşeme ve korozyon görünmez.

Unutmayın!!!

Kroşelerle sabitlemenin zamanla korozyon etkisiyle sakıncaları olabilir. En modern ve sorunsuz çözüm için başvurulabilecek en geçerli yol termokaynaktır.