Topraklama Sistemleri

Topraklama Malzemeleri

Topraklayıcı olarak aşağıdaki malzemeler kullanılabilir :

– Çubuk topraklayıcı veya boru topraklayıcı,
– Şerit veya örgülü iletken topraklayıcı,
– Levha topraklayıcı (kullanılması tavsiye edilmiyor)
– Temel topraklayıcı,
– Toprağa gömülü beton içindeki demir donatı.

Not: Özellikle çelik kafes yapıların tüm metal kısımları iyibir topraklama etkisi elde edilecek şekilde topraklanmalıdır.

– Toprağa gömülü veya toprakla temasta bulunan toprak altındaki diğer uygun konstrüksiyon kısımlar.

Topraklama Birleştirme iletkenine bağlanacak noktalar :

1- İletişim sistemi topraklayıcısı
2- Binanın temel topraklaması
3- İletişim kablolarının iletken dış kılıfları
4- Binanın çelik hasır konstrüksiyonu
5- İletken malzemeden yapılmış içme suyu ve pis su boruları
6- Merkezi ısıtma sistemi
7- Raylı sistem toprağı
8- Anten tesisatı için topraklama iletkeni
9- Aşırı gerilim koruma cihazlarının topraklama iletkenleri
10- Binalara ilişkin yıldırıma karşı koruma topraklaması
11- Bina içindeki gaz hatları(Sadece potansiyel dengelemesi için)
12- Koruma İletkeni (PE)
13- PEN iletkeni
14- 1 kV’un üstündeki gerilimlerde transformatörlerin alçak gerilim tarafındaki yıldız noktaları

Yıldırımdan Korunma Tesislerinin Civarındaki İletişim Tesisleri için Topraklama Kuralları

a) Komşu Topraklayıcılar : Yıldırıma karşı koruma topraklamalarına 2 m’den daha küçük mesafede başka topraklayıcılar bulunuyorsa, bütün topraklayıcılar birbirleriyle bağlanmak zorundadır. Topraklayıcı mesafelerinin 2 ila 20 mt. arasında olması durumunda bütün topraklayıcıların birbirleriyle bağlanması tavsiye edilir.

Toprak öz direncinin 500 W mt’den daha yüksek olduğu durumlarda, aralarındaki mesafeler 20 mt’den büyük olan topraklayıcıların da yıldırıma karşı koruma topraklamasına bağlanması tavsiye edilir.

b) Binaların yıldırıma karşı korunması :İletişim sistemine ilişkin topraklama tesislerinin, binanın yıldırıma karşı koruma tesisiyle bağlanması tavsiye edilir. Bunun için, yıldırıma karşı koruma tesisinde olduğu gibi aynı iletken kesitleri ve elemanlar kullanılmalıdır.

Bu amaçla topraklama kuşaklama (ring) iletkenleri birçokkere, ancak topraklama baraları veya topraklama klemensleri sadece bir kere bağlanırlar.

İçlerinde iletişim tesisleri işletilen, yıldırım tehlikesine maruz kalabilecek yüksek binalarda (örneğin çelik-beton haberleşme kulelerinde), atlamaları önlemek için, dikey metal kısımlar yeterli kesitteki inşaat demiri (St 37) ile sarılmış olmalıdır. Topraklama birleştirme iletkeninin, teknik donanım için yukarıya taşınması boyunca, fonksiyon topraklaması ve koruma iletkeni (FPE)her katta, fakat en az 10 mt aralıklarla ve aynı şekilde binanın en üst ve en alt noktalarında, örneğin binanın demir iskeleti gibi sarılı dikey metal kısımlarına bağlanmalıdır. Bu durumda bu kısımların kolay erişilebilir bağlantı noktaları bulunmalıdır.

Yıldırıma karşı koruma tesisi bir ana indirici merkezin işletme topraklamasından ayrı tutuluyorsa, bu işletme topraklamasıyla bağlanmış iletişim sistemine ilişkin topraklama tesisi, sadece eklatör üzerinden yıldırıma karşı koruma tesisiyle bağlanabilir.