Uygulama

TERMO KAYNAK SİSTEMİ

TERMO KAYNAK
TATBİK ŞEKLİ

Termokaynak bağlantı nasıl yapılır:

Dikkat Edilecek Ana Maddeler ;

Kaynatılacak iletkenler hazırlandıktan sonra, kaynak türüne göre hazırlanmış pota iletkenler üzerine yerleştirilir. Pota titizlikle ve pense yardımıyla kapatılır.
Kaynak yapılabilmesi için potanın kuru ve temiz olduğundan emin olunmalıdır ve ayrıca pota ek yerlerinde aralık kalmamasına azami dikkat edilmelidir. Yoksa, aralık ve boşluklardan, eriyen kaynak maddeleri dışarı akar ve istenen kaynak sağlanamaz.
Toz seçimi, kaynak şekli ve kesitlerine uygun olarak gereken miktarda yapılmalıdır. Az toz kullanmak, kaynakla ekin gerçekleşmemesine sebep olur.

Potanın içinde ek noktasının hemen üzerindeki delik pul ile kapatılır, kaynak tozu yavaşça potanın içine boşaltılır. Toz kutusunun alt kısmındaki başlatma tozu kaynak tozunun üzerine birbirine karıştırılmayacak şekilde dökülür, pota kapağı kapatılır. Kıvılcım atan çakmak veya benzeri bir ateşleyici ile başlatma tozu tutuşturulur.

Kaynak işleminin tamamlanması bir kaç saniye sürer. Potanın soğuması beklendikten sonra (en fazla birkaç dakika sürer) pota yavaşça açılır. İkinci bir kaynak için soğutularak temizliği yapılır ve yukarıdaki işlem takip edilir.

1: Kaynak yapılabilmesi için potanın kuru ve temiz olduğundan emin olduktan sonra iletkenleri potanın içine yerleştirin.

2: Pulu potanın içine ek noktasının hemen üzerine yerleştirin..

3: Tozu potanın içine pulun üzerine boşaltın ve üzerine başlatma tozunu serpiştirin.

4: Potanın kapağını kapatın ve yan delikten çakmak ile başlatma tozunu ateşleyin..

5: Termokaynak bağlantısı potanın içinde güvenli biçimde gerçekleşir.

6: Bağlantı tamamlandıktan sonra potanın içi, sonraki kullanım için kazıyıcı ve fırça ile temizlenir.
İhtiyaç duyacağınız Termokaynak Malzemeleri

Termokaynak Tozu :

Termokaynak tozları, plastik tüpler içinde satılır. Her bir tüpte, ölçülü miktarda metal kaynak tozu ve uygun miktarda gümüş renkli başlatma tozu bulunur.verilen toz, uygun bağlantıyı yapmaya yetecek miktardadır. Termokaynak tozunun dört tipi vardır. Bunların her biri farklı metallerin kaynağının yapımına uygundur. P 10-bakır-bakır ve bakır çelik (putrel hariç) bağlantısı P 20 bakır-döküm demir bağlantısı için. P 30 bakır-çelik boru bağlantısı için. P 40 bakır-putrel ve çelik-putrel bağlantısı için.

Pota :

Özel tasarımlı pota, bir hazne, bir boşaltma deliği ve bir kaynak boşluğu içerir. Termik tepkime haznede gerçekleşir. Ergiyen bakır, boşaltma deliğinden, kaynak boşluğuna yönelir. Bu kısım, kalıbın işlemi tamamlanmış bağlantıdan kolay ayrılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. bu da kullanım sırasında gösterilen özene bağlı olarak potanın ömrünü uzatır. Ortalama ömür 50 kullanım civarındadır.

Pense:

Farklı tiplerdeki potalar; bağlantısı yapılacak iletkenlerin çevresini sıkıştıracak şekilde iki parçalı yapılır.Pota penseleri değişik tipte kalıpları sıkmada kullanılabilir ve yapılacak bağlantının tip ve boyutlarına göre ayrıca sipariş edilmelidir.

Standart takım:

Tepkimeyi başlatmak için bir çakmak; iletkenleri ve kalıbı temizlemek içinde bir temizlik takımı gereklidir. Takım aşağıdakilerden oluşur:

İletkenleri temizlemek için sert uçlu fırça
Tepkimeyi başlatmak için çakmak
Bağlantı yapıldıktan sonra potanın içinde kalan cürufu temizlemek için kazıyıcı
Haznenin boşaltma deliğinin ve kaynak yuvasının her bir kaynak işleminden sonra son temizliği için kalıp fırçası.

Kablo temizleyici:

Dairesel iletkenlerin, yani çubuk ve kabloların temizliği için tasarlanmıştır. Kablo fırçalarının kafaları değiştirilebilir