Kafes Uygulamaları

faraday2

Kafes Metodu

Kafes metodu ile korunmak için, korunacak bina bütün tali kısımları ile birlikte binanın en yüksek yerlerinden toprağa kadar sürekli ve kesintisiz iletken bir yol teşkil edecek şekilde sarılacaktır. Yatay bağlantılarla tamamlanan iletkenlerin oluşturduğu birçok yakalama ucuna sahip bu kafes, A ve B tip olarak tesis edilmiş bir topraklama sistemine bağlanacaktır. Yıldırımdan korunma tesisatları yıldırım risk raporuna göre hazırlanacak projeye uygun şekilde tesis edilecek, hazırlanacak yıldırım risk raporu için koruma düzeyi Tablo 1 esas alınarak belirlenecektir.

 

Tablo 1: Yıldırımdan korunma düzeyleri

Kafes sistemi; yakalama uçları, iniş iletkenleri ve topraklama sisteminden meydana gelmektedir. Yakalama çubuğu ve kafes metodu uygulaması için, koruma düzeylerinde bu tesisatlara karşı gelen kriterlere uygun olacaktır.

 

Yakalama Ucu / Kafes Metodu için Koruma DüzeyiYıldırımdan Korunma Sistemi Etkinliği “E”
Koruma Düzeyi 1 + Ek ÖnlemE > 0,98
Koruma Düzeyi 10,95 < E ≤ 0,98
Koruma Düzeyi 20,90 < E ≤ 0,95
Koruma Düzeyi 30,80 < E ≤ 0,90
Koruma Düzeyi 40 < E ≤ 0,80
Koruma Düzeylerine Göre Yakalama Ucu ve Kafes Metodu Uygulama Kriterleri
Koruma Seviyeleri
Yakalama Ucu
Yükseklik (m)
Kafes Aralığı (m)
İniş İletken Aralığı (m)
I
a  açıları
20
30
45
60
25
5×5
10
II
35
25
10×10
10
III
45
35
25
15×15
15
IV
55
45
35
25
20×20
20

Topraklamanın genel kütlesine bilerek veya tesadüfen bağlanmış olan ana çatı üzerinde veya üst tarafındaki bütün metal çıkıntılar, yakalama uçları sistemi ile bağlanmalı ve sistemin bir bölümünü teşkil etmelidir. Yapının bazı bölümlerinin yükseklikleri, önemli miktarda değişiyorsa alçak bölümler için gerekli yakalama ucu veya yakalama uçları sistemi, kendi iniş iletkenine bağlanmasına ek olarak yüksek bölümlerin iniş iletkenlerine de bağlanmalıdır.